به گزارش برنا ازایلام، حیدر نعمتی در دیدار با هیئت مدیره جدید کشتارگاه ایلام اظهار داشت: فلسفه ایجادی کشتارگاه عرضه گوشت بهداشتی، حفظ سلامتی و تثبیت اشتغال کارگران این واحد است که باید مدیریت جدید در این راستا حرکت کند و تلاش کند که در فعال سازی مشکلی ایجاد نشود.

او تاکید کرد: استان ایلام ظرفیت های بسیار خوبی در بحث تولید و پرورش دام دارد که با توسعه کشتارگاه و استفاده از تمام ظرفیت آن می توان به یک واحد فعال در استان مبدل شود.