به گزارش برنا از ایلام ؛احسان جمشیدزاده اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان فنی و حرفهای آموزش فنی و حرفه ای، نیروی انسانی غیرماهر و علاقمند است و در دو بخش دولتی و خصوصی متناسب با شرایط استان و نیازهای افراد در۱۴مرکز آموزشی دولتی و ۲۵۰آموزشگاه خصوصی در سطح استان فعالیت میکند.

وی با بیان اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان دارای ۳۵۰ نیروی رسمی، قراردادی و حقالتدریس است، تصریح کرد: از آغاز امسال تا کنون ۲۰۰۰ نفر در ۲۲۵ حرفه در حال آموختن مهارت هستند که به طور میانگین ۶۰ درصد این حرفهآموزان را زنان و ۴۰ درصد آنان را مردان تشکیل میدهند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام تصریح کرد: علاقمندان آموزش مهارتی، پرسنل وظیفه نظامی وانتظامی، زندانیان، شاغلان در صنایع دستی و صنوف مختلف، فعالان صنعت ساختمان، زنان بیسرپرست و بدسرپرست، افراد در معرض آسیبهای اجتماعی و ساکنان حاشیهی شهرها از جمله افراد جامعه هدف آموزش فنی و حرفهای هستند.

وی گفت: با تاکید بر آموزشهای بومی و محلی و نیاز بازار کار عدالت آموزشی در بخشهای مختلف شهرستانها و توجه به آموزش بانوان و در مجموع کمک به بخش دولتی در ارائه آموزشهای کاربردی از جمله اهداف فنی و حرفهای استان است.

#راهاندازی دپارتمان نفت و گاز و پتروشیمی#

جمشیدزاده از راهاندازی دپارتمان نفت و گاز و پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیلهای استان در زمینهی نفت و گاز و ضرورت آموزش نیروهای بومی برای ایجاد اشتغال پایدار این دپارتمان در فنی و حرفهای استان به آموزش علاقمندان خواهد پرداخت.

#بومیسازی آموزشها#

خبر جدید  همزمان با هفته میراث فرهنگی بازدید از موزه‌های استان ایلام رایگان است

وی از برنامههای این سازمان برای بومیسازی آموزشها خبر داد و گفت: از یک طرف کارگاهها و تجهیزات فراوان داریم و از طرف دیگر در زمینه وجود نیروهای متخصص با خلاء مواجه هستیم ، بنابراین در تلاش هستیم در هر شهرستان با توجه به طرح تکاپو و با توجه به سند توسعه استان و اسناد بالادستی ، در رشتههای دیراشباع آموزشهای لازم را عرضه کنیم، چون فقدان نیروی کار ماهر باعث عدم توسعه است و جامعه از چالش بیمهارتی رنج میبرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام تصریح کرد: بدون شک هیچ فرد ماهری بدون شغل نمیماند و امروز در کشور نیز مدرک دانشگاهی به اندازه کافی داریم و وجود ۱۰۷ کارگاه فعال در ۸ رشته در بخشهای مختلف و آموزش در ۲۲۵ حرفه در سطح استان نویدبخش حل مشکل بیکاری جوانان علاقمند و جویندگان واقعی کار است.

جمشیدزاده از ارتقاء آموزشهای گردشگری در قالب تفاهمنامه با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: استقبال زائران اربعین از مرز مهران فرصت بسیار ارزشمندی برای علاقمندان به این عرصه است.

وی تعامل بین دستگاهی را لازمه بهرهمندی از تمام ظرفیتها برای توسعهی همهجانبه دانست و اظهار کرد: مجموعه فنی و حرفهای استان با امکانات منحصر به فرد آماده همکاری با همهی دستگاهها و سازمانها است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام از تشکیل شورای مهارت برای اولین بار در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هدف از این شورا این است که آموزش مهارتها در چارچوب خاصی قرار گیرد و از کارهای جزیرهای خودداری و اثربخشی آموزشها در زندگی مردم بیشتر شود.

خبر جدید  ایلام می تواند بعنوان یکی از جاذبه های قوی سرمایه گذاری در کشور تبدیل شود

جمشیدزاده با اشاره به در پیش بودن المپیاد ملی مهارت گفت: برای حضور در این المپیاد و رقابت در ۳۶ حرفه اعلام آمادگی کردهایم و از کسانی که در این رقابتها حضور موفق داشته باشند حمایتهای لازم خواهد شد.

وی از تداوم آموزش به اتباع خارجی خبر داد و تصریح کرد: به این منظور در رشتههای نفت و گاز و جوشکاری هم کارآموز عراقی پذیرش میکنیم و هم مربی به این کشور اعزام میکنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام از برنامهی این ادارهی کل برای اجرای برنامه «خانهی مهارت روستایی» خبر داد و گفت: اولین خانه مهارت روستایی در زرین آباد افتتاح خواهد شد