ایلام کهن » تأمین و توزیع میوه
در مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ازعملکرد موفق این سازمان در خارج شدن از لیست واگذاری به بخش خصوصی و همچنین تحول چشمگیر در شاخص های عملکردی سازمان و شبکه تحت پوشش تقدیر شد. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸  |  زمان: ۱۳:۵۷ ب.ظ  | شماره خبر: 34444