بسیج | ایلام کهن اخبار ایلام
ایلام-رئیس بسیج جامعه پزشکی ایلام از بهره مندی سالانه ۱۱ هزار نفر در ایلام از خدمات رایگان درمانی بسیج جامعه پزشکی خبر داد. ...
تاریخ مخابره: شنبه 11 ژانویه 2020  |  زمان: 10:27 ق.ظ  | شماره خبر: 34939   
ایلام - معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار عدالت و شرافت در دنیا است. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 1 جولای 2019  |  زمان: 19:50 ب.ظ  | شماره خبر: 31321   
معاون سیاسی استاندار ایلام از واگذاری بحث تاب آوری مناطق سیل زده به سازمان های مردم نهاد و ان جی او های تخصصی خبر داد. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 26 می 2019  |  زمان: 20:07 ب.ظ  | شماره خبر: 30904   
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: اثرات شورای فرهنگ کارگری باید قابل لمس باشد. ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 30 آوریل 2019  |  زمان: 11:12 ق.ظ  | شماره خبر: 30186   
گروه اجتماعی - مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان ایلام با اشاره به اجرای بیش از 10 عنوان برنامه در بسیج دانشجویی ایلام در دهه‌ی فجر گفت: دانشجوی بسیجی زمانی می‌تواند داعیه‌دار دفاع از انقلاب باشد که هم خود را از لحاظ فرهنگی و ایمان تقویت کند و هم باید در زمینه های علمی متخصص باشد . ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 30 ژانویه 2019  |  زمان: 00:48 ق.ظ  | شماره خبر: 26203   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 08:09 ق.ظ  | شماره خبر: 15737   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 08:04 ق.ظ  | شماره خبر: 15725   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 08:00 ق.ظ  | شماره خبر: 15711   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:57 ق.ظ  | شماره خبر: 15685   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:52 ق.ظ  | شماره خبر: 15677   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:47 ق.ظ  | شماره خبر: 15667   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:47 ق.ظ  | شماره خبر: 15662   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:41 ق.ظ  | شماره خبر: 15655   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:36 ق.ظ  | شماره خبر: 15645   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:16 ق.ظ  | شماره خبر: 15617   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:05 ق.ظ  | شماره خبر: 15605   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 07:02 ق.ظ  | شماره خبر: 15593   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:59 ق.ظ  | شماره خبر: 15577   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:56 ق.ظ  | شماره خبر: 15563   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:53 ق.ظ  | شماره خبر: 15555   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:51 ق.ظ  | شماره خبر: 15537   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:49 ق.ظ  | شماره خبر: 15529   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:33 ق.ظ  | شماره خبر: 15489   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:09 ق.ظ  | شماره خبر: 15413   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:05 ق.ظ  | شماره خبر: 15392   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:03 ق.ظ  | شماره خبر: 15381   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 06:01 ق.ظ  | شماره خبر: 15348   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 05:59 ق.ظ  | شماره خبر: 15324   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 05:59 ق.ظ  | شماره خبر: 15314   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: تفکر بسیجی تقویت‌کننده مدل پیشرفت درون‌زا مقابل مدل توسعه‌گرای وابسته‌گراست. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 دسامبر 2018  |  زمان: 02:09 ق.ظ  | شماره خبر: 14229