به گزارش برنا از ایلام ؛احسان جمشیدزاده اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان فنی و حرفهای آموزش فنی و حرفه ای، نیروی انسانی غیرماهر و علاقمند است و در دو بخش دولتی و خصوصی متناسب با شرایط استان و نیازهای افراد در۱۴مرکز آموزشی دولتی و ۲۵۰آموزشگاه خصوصی در سطح استان فعالیت میکند.

وی با بیان اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان دارای ۳۵۰ نیروی رسمی، قراردادی و حقالتدریس است، تصریح کرد: از آغاز امسال تا کنون ۲۰۰۰ نفر در ۲۲۵ حرفه در حال آموختن مهارت هستند که به طور میانگین ۶۰ درصد این حرفهآموزان را زنان و ۴۰ درصد آنان را مردان تشکیل میدهند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام تصریح کرد: علاقمندان آموزش مهارتی، پرسنل وظیفه نظامی وانتظامی، زندانیان، شاغلان در صنایع دستی و صنوف مختلف، فعالان صنعت ساختمان، زنان بیسرپرست و بدسرپرست، افراد در معرض آسیبهای اجتماعی و ساکنان حاشیهی شهرها از جمله افراد جامعه هدف آموزش فنی و حرفهای هستند.

وی گفت: با تاکید بر آموزشهای بومی و محلی و نیاز بازار کار عدالت آموزشی در بخشهای مختلف شهرستانها و توجه به آموزش بانوان و در مجموع کمک به بخش دولتی در ارائه آموزشهای کاربردی از جمله اهداف فنی و حرفهای استان است.

#راهاندازی دپارتمان نفت و گاز و پتروشیمی#

جمشیدزاده از راهاندازی دپارتمان نفت و گاز و پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیلهای استان در زمینهی نفت و گاز و ضرورت آموزش نیروهای بومی برای ایجاد اشتغال پایدار این دپارتمان در فنی و حرفهای استان به آموزش علاقمندان خواهد پرداخت.

#بومیسازی آموزشها#

خبر جدید  طرح اعزام زائران حرم حسینی به عتبات عالیات کلید خورد

وی از برنامههای این سازمان برای بومیسازی آموزشها خبر داد و گفت: از یک طرف کارگاهها و تجهیزات فراوان داریم و از طرف دیگر در زمینه وجود نیروهای متخصص با خلاء مواجه هستیم ، بنابراین در تلاش هستیم در هر شهرستان با توجه به طرح تکاپو و با توجه به سند توسعه استان و اسناد بالادستی ، در رشتههای دیراشباع آموزشهای لازم را عرضه کنیم، چون فقدان نیروی کار ماهر باعث عدم توسعه است و جامعه از چالش بیمهارتی رنج میبرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام تصریح کرد: بدون شک هیچ فرد ماهری بدون شغل نمیماند و امروز در کشور نیز مدرک دانشگاهی به اندازه کافی داریم و وجود ۱۰۷ کارگاه فعال در ۸ رشته در بخشهای مختلف و آموزش در ۲۲۵ حرفه در سطح استان نویدبخش حل مشکل بیکاری جوانان علاقمند و جویندگان واقعی کار است.

جمشیدزاده از ارتقاء آموزشهای گردشگری در قالب تفاهمنامه با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: استقبال زائران اربعین از مرز مهران فرصت بسیار ارزشمندی برای علاقمندان به این عرصه است.

وی تعامل بین دستگاهی را لازمه بهرهمندی از تمام ظرفیتها برای توسعهی همهجانبه دانست و اظهار کرد: مجموعه فنی و حرفهای استان با امکانات منحصر به فرد آماده همکاری با همهی دستگاهها و سازمانها است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام از تشکیل شورای مهارت برای اولین بار در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هدف از این شورا این است که آموزش مهارتها در چارچوب خاصی قرار گیرد و از کارهای جزیرهای خودداری و اثربخشی آموزشها در زندگی مردم بیشتر شود.

خبر جدید  تاخیر در اجرای تعهدات پتروشیمی برای مردم پذیرفتنی نیست

جمشیدزاده با اشاره به در پیش بودن المپیاد ملی مهارت گفت: برای حضور در این المپیاد و رقابت در ۳۶ حرفه اعلام آمادگی کردهایم و از کسانی که در این رقابتها حضور موفق داشته باشند حمایتهای لازم خواهد شد.

وی از تداوم آموزش به اتباع خارجی خبر داد و تصریح کرد: به این منظور در رشتههای نفت و گاز و جوشکاری هم کارآموز عراقی پذیرش میکنیم و هم مربی به این کشور اعزام میکنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ایلام از برنامهی این ادارهی کل برای اجرای برنامه «خانهی مهارت روستایی» خبر داد و گفت: اولین خانه مهارت روستایی در زرین آباد افتتاح خواهد شد