ایلام - ایرنا -ایرنا-برای دریافت تصویری عینی و جامع از روند اجرا و پیشبرد برنامه توسعه به یقین یکی از بهترین منابع رسمی دستگاه فرا بخشی و کلان نگر و درعین حال تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که متکی به منابع واقعی و سندهای فرا دستی همچون برنامه ششم حاصل و دستاورد تلاش های اجرایی برای نیل به اهداف توسعه را توضیح دهند. ...
تاریخ مخابره: جمعه 24 می 2019  |  زمان: 12:08 ب.ظ  | شماره خبر: 30894   

به گزارش ایرنا، با توجه به نقش اساسی و تاثیرگذار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه های مختلفی چون جلسات اقتصاد مقاومتی، تعیین و رسیدگی به وضعیت واحدها وطرح های مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی، آمایش سرزمین، دریافت و تفکیک بودجه سالانه استانی و ملی، آمار سرانه جمعیت، نظارت بر عملکرد دستگاه ها و … سوال و جواب مکتوبی با هدف ارائه جامع چند وچون روند توسعه ایلام در دومین سال برنامه ششم توسعه – سال ۹۷- با رحمت الله قیصوری رییس سازمان مدیریت استان انجام شد که شرح ان ونیز نتیجه پیگیری برای سوال های احتمالی دریافته از پاسخ ها در قالب چند عنوان خبر مصاحبه و گزارش ارائه می شود.

** مطالعات آمایش استان در چه وضعیتی قرار دارد؟
در سال ۹۷ مطالعات آمایش استان در کارگروه تخصصی آمایش، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی آمایش به تصویب رسید و هم اکنون در حال ویرایش نهایی است.
وضعیت طرح های تملک دارائی های سرمایه ای مهم و تاثیرگذار استان در سال ۱۳۹۷ چگونه است؟

باتوجه به اینکه اکثر پروژه های ملی مربوط به استان در پیوست قانون بودجه از طرح های زیربنایی در مسیر زوار عتبات عالیات می باشند لذا پیگیری زیادی درخصوص تخصیص این طرح ها صورت گرفته و تخصیص مناسبی برای پروژه اخذ شده است.

** وضعیت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور چگونه است؟
اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷حدود ۲۳٫۵ درصد افزایش دارد.
اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بالغ بر ۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال است که در مجموع باتوجه به کاهش اعتبارات تملک دارائی¬های سرمایه ای در لایحه ۱۳۹۸ کل کشور، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان در مقایسه با سال گذشته ۹٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

** وضعیت پروژه های سفر ریاست محترم جمهور به استان چگونه است چه تعداد پروژه به اتمام رسیده و چه تعداد پروژه در دست اجرا می باشد؟
از مجموع ۲۴ پروژه سفر ریاست جمهور به استان تعداد ۱۵ پروژه به بهره برداری رسیده و تعداد ۹ پروژه در دست اجرا است که با تامین اعتبار مناسب در سال ۱۳۹۸ به بهره¬برداری خواهند رسید.

خبر جدید  یک کشته و ۱۵ مجروح/اسکان اضطراری زائران/تردد زوار فعلاً متوقف شد

** وضعیت اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مربوط به استان در لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور چگونه است؟
با وجود اینکه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه کل کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است ولی باتوجه به پیگیری به عمل آمده و باعنایت به اینکه اکثر پروژه¬های ملی مربوط به این استان از پروژه های زیربنایی در مسیر عتبات عالیات بوده و یا از پروژه های سفر ریاست جمهوری است اعتبارات مناسبی در سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه کل کشور دارند.
بطوری که اعتبارات طرح های ملی استانی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته ۳۱٫۶ درصد افزایش نشان می دهد و اعتبارات طرح های ملی مربوط به استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.

** در سال ۱۳۹۷ چند جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است و مهمترین اهداف ستاد در چه زمینه ای بوده است؟
در سال تعداد ۳۹ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و ۴۷ جلسه کارشناسی اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، در این جلسات ۸۷ واحد تولیدی و معدنی، سه طرح گردشگری، سه طرح کشاورزی و یک طرح بازرگانی باعنوان نمایشگاه بین المللی ایلام مطرح و تمهیدات لازم برای راه اندازی آنها فراهم شد.
همچنین در این جلسات مهمترین اهداف شامل، رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری بوده از دستگاه¬های اجرایی تعداد ۱۳۱ برنامه اصلی و ۴۰۷پروژه در زیرمجموعه برنامه های اصلی اخذ شده است.

** وضعیت واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی در استان ایلام به چه صورت است؟
در سال ۱۳۹۷تعداد ۱۸ پروژه به بخش غیردولتی براساس ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) و ماده ۸۸ قانون تنظیم واگذار و همچنین ۵۰ پروژه قابل واگذاری نیز شناسایی شده است که توسط دستگاه های اجرایی جهت واگذاری به فراخوان عمومی گذاشته شده اند.
** چند جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در سال ۱۳۹۷ برگزار شده است و مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان چه می باشد؟
در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۱ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در استان برگزار شده که در این جلسات اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانی و اعتبارات ردیف های متفرقه از جمله اعتبار موضوع زیرساخت عتبات عالیات، اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات ارتقاء شاخص های اقتصادی، اعتبارات موضوع ۰٫۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده توزیع شده است.
از دیگر موضوعاتی که در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح گردید تشریح قانون برنامه پنج ساله ششم کشور و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بررسی و تصویب طرح جامع شهرهای استان، تبیین طرح آمایش استان و ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد.
ضمناٌ در سال ۱۳۹۷ بمنظور شناسایی مشکلات شهرستان ها و بخش ها، تعداد ۱۲ جلسه از جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مراکز شهرستان ها و یا بخش ها برگزار شد.

خبر جدید  شفافیت در اولویت کاری نظام مهندسی ساختمان ایلام است

** همانطور که مستحضرید یکی از وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان ، راهبری دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های تحول در نظام اداری و نظارت بر تحقق آنهاست ، مکانیزم معاونت مربوطه در سازمان در این راستا چیست ؟
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از طریق مکانیزم هایی همچون برگزاری کارگاه های آسیب شناسی – توجیهی به تفکیک برنامه ها ومحورهای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ساماندهی جلسات کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی وکمیته های تخصصی ذیل آن با تدوین چارچوب واستانداردهای مورد انتظارازدستگاه های اجرایی وحضورفعال نمایندگان معاونت دراین جلسات، سعی در راهبری برنامه های تحول در نظام اداری دارد و با تدوین شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی، تنظیم شاخص های اقتصادمقاومتی وارسال به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و نهایتا با ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استاندارد وبعد شاخص های عمومی واختصاصی واقتصادمقاومتی درسامانه مدیریت عملکرد و بازرسی نامحسوس ازمیزان تحقق شاخصهای صیانت ازحقوق مردم، نسبت به نظارت بر تحقق اهداف برنامه های تحول در نظام اداری گام برداشته که در نهایت این مکانیزم های نظارتی منجر به انتخاب دستگاه های برتر و تجلیل از آنها در جشنواره شهید رجایی در هفته دولت می شود. که این مهم در سال ۱۳۹۷ با راهبری و ارزیابی مستقیم ۵۵ دستگاه اجرایی تحقق یافت که نتیجه امر در قالب گزارشات تحلیلی عملکرد دستگاه های اجرایی استان منتشر شد .

** در وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه ‌ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، دیده می شود؛ در این زمینه عملکرد این معاونت در تحقق اهداف چگونه بوده است؟
در این راستا نیز معاونت در دولایه ورود کرده به گونه ای که در حوزه تشکیلات با نظارت، بررسی وتأیید اطلاعات ساختاردستگاه های اجرایی درسامانه ملی مدیریت ساختار از سال ۱۳۹۷ سعی در تشکیل و نظارت بر ساختار تشکیلاتی دارد و با راهبری وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی استان در سامانه کارمند ایران و نظارت بر جذب و استخدام، راهبری ونظارت برتکمیل اطلاعات فرم ۶ (اطلاعات پرسنلی) موافقت نامه های دستگاه های تابع نظام بودجه استانی و نهایتا تهیه گزارش نیروی انسانی دستگاه های استانی در سالنامه ای که برای سال ۱۳۹۷در حال تدوین نهایی می باشد، سعی بر نظارت و ساماندهی امور منابع انسانی دستگاه های اجرایی دارد.

خبر جدید  250 پرونده قاچاق سال 97 در ایلام تشکیل شد

** در خصوص عملکرد نظام فنی و اجرایی در استان ایلام نظرتان را بیان فرمایید.
نظام فنی و اجرایی در دو حوزه شورای فنی و کارگروه های زیر مجموعه و امور مشاوران و پیمانکاران فعالیت می نماید که ابتدا در رابطه با شورای فنی عرض کنم تا بحال توانسته ایم ۹ جلسه با ۱۱۷ مصوبه در استان برگزار کنیم که موضوعاتی مانند بررسی تصمیمات کارگروه های زیر مجموعه، ساماندهی وضعیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی، تعیین تکلیف کسورات بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های عمرانی، پیگیری اخذ کارت مهارت فنی و حرفه ای کارگران ماهر و مواردی از این قبیل در خصوص ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی را شامل شده است. پایان بخش اول
۷۱۷۲/۶۰۳۴


منبع :: شرحی مستند بر راهبری یکساله منابع و برنامه توسعه ایلام

0/5 (0 نقد و بررسی)
کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.