به گزارش برنا ازایلام، احمد کرمی در حاشیهبازدید مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور از تونل کبیر اظهار داشت؛ قرارگیری تونل کبیرکوه در مسیر تردد زوار اربعین، اهمیت این پروژه در کشور دوچندان کرده است.

او ادامه داد؛ خوشبختانه پیمانکاران این تونل با تمام جدیت پای کار بوده و در حال حاظر روند اجرایی آن مطلوب است.

معاون امور عمرانی استاندار با عنوان این خبر که از سمت ابدانان ۳۲۵۰ متر حفاری و از سمت دره شهر نیز ۹۰۰ متر حفاری انجام شده است، اضافه کرد؛ از تونل اصلی تنها ۵۵۰ متر باقی مانده است.

اوافزود؛ پیمانکار این طرح با وجود محدودیت های اعتباری همچنان برای اتمام پروژه پای کار بوده و توقفی در روند آن ایجاد نکرده است.

کرمی در پایان ضمن اینکه ابراز امیدواری کرد که تا اواخر شهریور ماه کار حفاری به اتمام برسد، گفت ؛ در اینجا لازم می دانم از پیمانکاران، مشاوران و ارگانهایی که در تسریع روند کار پروژه سهیم بوده اند تشکر نمایم.